Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  1 1

  Tracklist:

  01. 别亦难
  02. 秋雨梧桐叶落时
  03. 人约黄昏后
  04. 思君
  05. 天上人间会相见
  06. 钗头凤
  07. 相看泪眼
  08. 红豆词
  09. 山在虚无缥缈间
  10. 江南
  11. 采莲曲

  Download