Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  front

  Tracklist:

  01.童年
  02.祝你一路顺风
  03.枕着你的名字入睡
  04.东方之珠
  05.美丽的花蝴蝶
  06.最真的梦
  07.晚秋
  08.大海啊故乡
  09.同桌的你
  10.迟到
  11.故乡的云
  12.乡恋
  13.弯弯的月亮

  cd

  back

  Download