Có thể bạn sẽ thích:

  • Aurora (2004) – Ikuko Kawai [FLAC]
  • Instrumental Music Collection Volume 4 (O.S.T)
  • Yoga Chakra’s Dream[320kbps]
  • List

    Nội dung chính

    Shi Jin Melody Of The Night

    Tracklist:
    1、 一个人的时光 Lonely Time
    Nhất Cá Nhân Đích Thời Quang
    2、 恍若如梦 The Dream
    Hoảng Nhược Như Mộng
    3、 寂寞的街道 The Lonely Street
    Tịch Mịch Đích Nhai Đạo
    4、 雨葵 Sunflower In the Rain
    Vũ Quỳ
    5、 夜的钢琴曲 Melody of the Night
    Dạ Đích Cương Cầm Khúc
    6、 可惜不是双鱼座 Want To Be A Pisces
    Khả Tích Bất Thị Song Ngư Tọa
    7、 幸福时光 Happyness Time
    Hạnh Phúc Thời Quang
    8、 花的微笑 Smile of A Flower
    Hoa Đích Vi Tiếu
    9、 下雨时你会想起谁 Raining for Who
    Hạ Vũ Thời Nâm Hội Tưởng Khởi Thùy
    10、 隐形的思念 Hidden Thought
    Ẩn Hình Đích Tư Niệm
    11、 忆 I Remember
    Ức
    12、1981
    13、 一封家书 A Letter to Home
    Nhất Phong Gia Thư
    14、 惜别 Farewell
    Tích Biệt

    12

    Download