Có thể bạn sẽ thích:

 • Aurora (2004) – Ikuko Kawai [FLAC]
 • Instrumental Music Collection Volume 4 (O.S.T)
 • Yoga Chakra’s Dream[320kbps]
 • List

  Nội dung chính

  Shi Jin Melody Of The Night

  Tracklist:
  1、 一个人的时光 Lonely Time
  Nhất Cá Nhân Đích Thời Quang
  2、 恍若如梦 The Dream
  Hoảng Nhược Như Mộng
  3、 寂寞的街道 The Lonely Street
  Tịch Mịch Đích Nhai Đạo
  4、 雨葵 Sunflower In the Rain
  Vũ Quỳ
  5、 夜的钢琴曲 Melody of the Night
  Dạ Đích Cương Cầm Khúc
  6、 可惜不是双鱼座 Want To Be A Pisces
  Khả Tích Bất Thị Song Ngư Tọa
  7、 幸福时光 Happyness Time
  Hạnh Phúc Thời Quang
  8、 花的微笑 Smile of A Flower
  Hoa Đích Vi Tiếu
  9、 下雨时你会想起谁 Raining for Who
  Hạ Vũ Thời Nâm Hội Tưởng Khởi Thùy
  10、 隐形的思念 Hidden Thought
  Ẩn Hình Đích Tư Niệm
  11、 忆 I Remember
  Ức
  12、1981
  13、 一封家书 A Letter to Home
  Nhất Phong Gia Thư
  14、 惜别 Farewell
  Tích Biệt

  12

  Download