Có thể bạn sẽ thích:

List

Nội dung chính

Cover 6 1

tkkh32

Tracklist:

01 - 御剑江湖.
02 - 玉满堂
03 - 情牵
04 - 水柔声
05 - 还魂草
06 - 青玉案
07 - 玄色风
08 - 流转虹
09 - 沧桑叹
10 - 紫陌丰田
11 - 临江仙
12 - 望海潮
13 - 降妖谱
14 - 凄凉雪
15 - 洞天福地
16 - 步云登仙
17 - 月迷踪
18 - 紫鸦乌
19 - 铁索镇妖
20 - 魔剑诀
21 - 仗剑
22 - 临危
23 - 魔剑斩妖
24 - 轮回
25 - 御剑江湖(加长版)

tkkh3

Download