Có thể bạn sẽ thích:

List

Nội dung chính

COVER 9

Tracklist:

01. 永恒的记忆[杀破狼演奏曲]…………[0:04:14.69]
02. 终于明白[动力火车]…………………[0:04:27.59]
03. 逍遥叹[胡歌]…………………………[0:05:13.39]
04. 杀破狼[JS]……………………………[0:04:40.09]
05. 花与剑[JS]……………………………[0:04:07.49]
06. 一直很安静[阿桑]……………………[0:04:10.70]
07. 六月的雨[胡歌]………………………[0:03:47.72]
08. 红色蒲公英[终于明白演奏曲]………[0:02:58.65]
09. 莫失莫忘[逍遥叹演奏曲]……………[0:03:58.54]
10. 让爱[六月的雨演奏曲]………………[0:04:06.56]
11. 君莫悲[逍遥叹演奏曲]………………[0:03:34.58]
12. 无悔光阴[六月的雨演奏曲]…………[0:03:28.73]
13. 继续奋战[杀破狼演奏曲]……………[0:04:15.34]

tkkh

Download