Có thể bạn sẽ thích:

List

Nội dung chính

ChineseHeroTear

Cấu Hình
   OS: Windows XP/ Vista/ 7
    CPU: Pen 2.2GHz
RAM: 512MB
VGA: GeForce FX 5700 hoặc ATI Radeon 9700
H.DD: 1.2 GB free
Dirext X 9.0c
6
2 6
1 11

Download