Có thể bạn sẽ thích:

List

Nội dung chính

Hướng dẫn tạo album ảnh cưới bởi YingXiao

Bao gồm một video hướng dẫn + 9 tập tin PSD gốc.

Download