Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  jay a e c

  专辑中文名: Jay

  歌手周杰伦

  资源格式: FLAC

  发行时间: 2000

  地区台湾

  语言普通话

  Tracklist:

  1. 可爱女人

  2. 完美主义

  3. 星晴

  4. 娘子

  5. 斗牛

  6. 黑色幽默

  7. 伊斯坦堡

  8. 印地安老斑鸠

  9. 龙卷风

  10. 反方向的钟

  Download