Thứ Năm , Tháng Năm 13 2021

[320kbps]Waterlily (水莲) (Thủy Liên) – Flower Musics

Flower Music (花樂系列) – Waterlily (水莲) (Thủy Liên)

Tracklist:
1.凌波仙子 – 东湖白莲 Lăng ba tiên tử – đông hồ bạch liên
líng bo xian zi – dong hú bái lián
2.月下水客 – 黄莲花 Nguyệt hạ thủy khách – hoàng liên hoa
yuè xià shuĭ kè – huáng lián hua
3.远古菡萏 – 古代莲 Viễn cổ hạm đạm – cổ đại liên
yuăn gŭ hàn dàn – gŭ dài lián
4.莲座神容俨 – 佛座莲 Liên tọa thần dung nghiễm – phật tọa liên
lián zuò shén róng yăn – fú zuò lián
5.芙蓉照水 – 西湖红莲 Phù dong chiếu thủy – tây hồ hồng liên
fú róng zhào shuĭ – xi hú hóng lián
6.双影共分红 – 并蒂莲 Song ảnh cộng phân hồng – tịnh đế liên

Download

This content is locked.

Please login and comment To Unlock The Content!

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Trả lời