Wednesday , July 24 2019
Home | MUSIC | Instrumental | [320kbps]Waterlily (水莲) (Thủy Liên) – Flower Musics

[320kbps]Waterlily (水莲) (Thủy Liên) – Flower Musics

Flower Music (花樂系列) – Waterlily (水莲) (Thủy Liên)

Tracklist:
1.凌波仙子 – 东湖白莲 Lăng ba tiên tử – đông hồ bạch liên
líng bo xian zi – dong hú bái lián
2.月下水客 – 黄莲花 Nguyệt hạ thủy khách – hoàng liên hoa
yuè xià shuĭ kè – huáng lián hua
3.远古菡萏 – 古代莲 Viễn cổ hạm đạm – cổ đại liên
yuăn gŭ hàn dàn – gŭ dài lián
4.莲座神容俨 – 佛座莲 Liên tọa thần dung nghiễm – phật tọa liên
lián zuò shén róng yăn – fú zuò lián
5.芙蓉照水 – 西湖红莲 Phù dong chiếu thủy – tây hồ hồng liên
fú róng zhào shuĭ – xi hú hóng lián
6.双影共分红 – 并蒂莲 Song ảnh cộng phân hồng – tịnh đế liên

Download

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *