Thứ Hai , Tháng Tư 19 2021

[FLAC]Melody Of The Night – Shi Jin

Tracklist:
1、 一个人的时光 Lonely Time
Nhất Cá Nhân Đích Thời Quang
2、 恍若如梦 The Dream
Hoảng Nhược Như Mộng
3、 寂寞的街道 The Lonely Street
Tịch Mịch Đích Nhai Đạo
4、 雨葵 Sunflower In the Rain
Vũ Quỳ
5、 夜的钢琴曲 Melody of the Night
Dạ Đích Cương Cầm Khúc
6、 可惜不是双鱼座 Want To Be A Pisces
Khả Tích Bất Thị Song Ngư Tọa
7、 幸福时光 Happyness Time
Hạnh Phúc Thời Quang
8、 花的微笑 Smile of A Flower
Hoa Đích Vi Tiếu
9、 下雨时你会想起谁 Raining for Who
Hạ Vũ Thời Nâm Hội Tưởng Khởi Thùy
10、 隐形的思念 Hidden Thought
Ẩn Hình Đích Tư Niệm
11、 忆 I Remember
Ức
12、1981
13、 一封家书 A Letter to Home
Nhất Phong Gia Thư
14、 惜别 Farewell
Tích Biệt

Download

This content is locked.

Please login and comment To Unlock The Content!

 

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.