Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  My Life WillFront

  专辑名称:My Life Will…
  歌手姓名:张悬
  制作发行:新力音乐
  发行日期:2006年6月9日
  专辑语言:国语

  My Life WillImage

  Tracklist:

  01.Scream
  02.宝贝(in the night)
  03.迷惑
  04.So
  05.Ain't My Man
  06.My Life Will
  0 7.Live 酒馆300秒
  08.信任的样子
  09.无状态
  10.Malaimo
  11.宝贝(in a day)

  My Life WillCD

  My Life WillBack

  Download