Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  专辑名称: My Love
  歌手名称: Hebe田馥甄
  发行时间: 2011年9月2日
  音乐类型: 华语流行音乐
  唱片公司: 华研国际音乐(HIM)

  Tracklist:

  1. 乌托邦 | Utopia | Thế Giới Không Tưởng
  2. 要说什么 | What to Say? | Muốn Nói Gì
  3. My Love
  4. 請你給我好一點的情敵 | A Better Rival in Love | Xin Anh Hãy Cho Em Một Tình Địch Tốt Hơn
  5. 還是要幸福 | Still in Happiness | Nhất Định Phải Hạnh Phúc
  6. 魔鬼中的天使 | Devil Angel | Vị Thiên Sứ Trong Đám Ma Quỷ
  7. 無事生非 | Make Trouble Out of Nothing | Vô Cớ Sinh Sự
  8. 花花世界 | Flower | Thế Giới Đầy Hoa
  9. 影子的影子 | Shadow's Shadow | Cái Bóng Của Cái Bóng
  10. 妳 | You | Bạn

  Download