Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  cover

  名称 美丽传奇
  艺人 明玥
  发行 新京文音像有限公司
  出版 广州音像出版社
  发行日期 2010-06-08

  Tracklist:
  01 八仙过海
  02 牛郎织女
  03 渡情
  04 孔雀东南飞
  05 千年等一回
  06 十八相送(原创)
  07 前世今生
  08 千古绝唱
  09 快乐似神仙
  10 孟姜女
  11 说聊斋
  12 一代女皇武则天
  13 望断西京留传奇

  B003RITII2 01 amzn

  Download