Chủ Nhật , Tháng Tư 18 2021

Tag Archives: Ngô Thiên

[WAV]Ngu Mỹ Nhân – Ngô Thiên

Tracklist: 01. Song Of Collecting Lotus 採蓮曲 Thải Liên Khúc 02. The West Pavilion Is Filed With Moonshine 月滿西樓 Nguyệt Mãn Tây Lâu 03. Suite Of Yang Guifei 楊貴妃組曲 Dương Quý Phi Tổ Khúc 04. Southern Regions Of Yangtze River 江南 Giang Nam 05. Roamer’s Song 遊子吟 Du Tử ngâm …

Read More »