Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • 1 6

  4

  Tracklist:

  01. Song Of Collecting Lotus 採蓮曲 Thải Liên Khúc
  02. The West Pavilion Is Filed With Moonshine 月滿西樓 Nguyệt Mãn Tây Lâu
  03. Suite Of Yang Guifei 楊貴妃組曲 Dương Quý Phi Tổ Khúc
  04. Southern Regions Of Yangtze River 江南 Giang Nam
  05. Roamer's Song 遊子吟 Du Tử ngâm
  06. Wandering Alone 獨徘徊 Độc Bồi Hồi
  07. How Many Sorrows 幾多愁 Kỉ Đa Sầu
  08. Dreaming Chant 如夢令 Như Mộng Lệnh
  09. The Long And Lonely Night 清夜悠悠 Thanh Dạ Du Du
  10. Hand To Farewell 別亦難 Biệt Diệc Nan
  11. Into Tearful Eyes 相看淚眼 Tương Khan Lệ Nhãn
  12. Phoenix Hairpin 釵頭鳳 Thoa Đầu Phượng

  2 3

  Download Ngu Mỹ Nhân - Ngô Thiên