Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  XuRY@101 img2 1

  专辑名称:寻找.李慧珍
  中歌手: 李慧珍
  出品: 北京华谊兄弟音乐音乐有限公司
  版权提供、发行:北京华谊兄弟音乐音乐有限公司
  出版:中国音乐家音像出版社

  Tracklist:

  1 欲望敦煌
  2 寻找李慧珍
  3 远行
  4 蓝色魔力
  5 距离
  6 自由的味道
  7 珍重
  8 咖啡时间珍重
  9 幸福的眼泪
  10 My Way

  Download