Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  XuRY@101 img1

  专辑中文名: 晶致 许茹芸 真情精选
  歌手: 许茹芸
  音乐风格: 流行
  资源格式: APE
  版本: [2CD](APE+MP3)
  发行时间: 2004年

  Tracklist:

  DISC ONE 环球世纪星系列 - 许茹芸精选2

  01. 独角戏
  02. 如果云知道
  03. 日光机场
  04. 哭墙
  05. 你是最爱
  06. 泪海
  07. 执着
  08. 你的眼睛
  09. 突然想爱你
  10. 半首歌
  11. 爱情电影
  12. 留低钥匙
  13. 讨好
  14. 我有一廉幽梦
  15. 我就是这么快乐

  DISC TWO 环球流行金曲系列 26 - 许茹芸“茹此完美”

  01. 没有你的圣诞节
  02. 完美
  03. 深渊
  04. 凭感觉
  05. 红色爱情海
  06. 爱不爱你都一样
  07. 不知不觉
  08. Little by Little
  09. 时间的秘密
  10. 想要的感觉
  11. 隐瞒
  12. Together You and I
  13. 相片生活
  14. 讨厌
  15. Try

  XuRY@101 img2

   

  Download