Có thể bạn sẽ thích:

  • Big Fish Games Collections – 31 Games
  • Neighbours From Hell 1 – Gã hàng xóm tinh nghịch
  • Battle Fantasia – Đối kháng hấp dẫn
  • List

    Nội dung chính

    Up là một trò chơi điện tử dựa trên bộ phim Pixar cùng tên, phát hành vào ngày 26 tháng 5 năm 2009. Trò chơi điện tử được sản xuất bởi Disney Interactive Studios, Heavy Iron Studios và Pixar.

    Download