Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  Cover 10

  Tracklist:

  01-爱的废墟
  02-幽谧
  03-欢潮
  04-畅游
  05-诡影
  06-月泉
  07-山雨欲来
  08-丝路(鼓铃)
  09-踏春
  10-快板小调/滑稽小调
  11-梦魇
  12-追思
  13-暮归
  14-离情
  15-空山
  16-秋夜
  17-尘思
  18-密杀
  19-埋伏
  20-决战
  21-嬉戏
  22-忘忧
  23-天国梵音
  24-激杀
  25-怒杀
  26-血战
  27-刃敌

  Download