Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  post 235364 1213078239

  Tracklist:

  01 浏阳河
  02 醉清风
  03 烟花三月
  04 十送红军
  05 望春风
  06 葬心
  07 沂蒙山小调
  08 你的眼神
  09 不了情
  10 菊花台
  11 梦江南
  12 牧羊姑娘
  13 翠湖寒
  14爱我别走

  Download