Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  cover 5

  Tracklist:

  01. 夏季童话
  02. 情迷
  03. 别说对不起
  04. 月亮
  05. 金燕子
  06. 念故乡
  07. 逝去的红线
  08. 海恋
  09. 胭脂扣(粤)
  10. 我真的受伤了
  11. 香巴拉并不遥远
  12. 张爱玲
  13. 爱的根源(粤)
  14. 何茫然

  aeae yaeeaeu

  Download