Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  e aea eea 002

  Tracklist:

  01.饥饿
  02.让懂你的人爱你
  03.一个人不如两个人
  04.收回你爱我的权利
  05.我想得太美
  06.就算我们真的合不来
  07.相信你的直觉
  08.谈谈情跳跳舞
  09.记得相爱的理由
  10.白日梦

  e aea eea 003

  e aea eea 001

  Download