Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  Cover 13

  CD1
  01 都是夜归人(许美静)
  02 葬心(黄莺莺)
  03 飞鸟与鱼(齐豫)
  04 愿赌服输(那英)
  05 影子(王菲)
  06 执着(田震)
  07 被遗忘的时光(蔡琴)
  08 我可以抱你吗(张惠妹)
  09 约定(周惠)
  10 情人的眼泪(林忆莲)
  11 寂寞的自由(纪如璟)
  12 忘了我是谁(王海玲)
  13 三个人的晚餐(黄韵玲)
  14 月光爱人(李玟)
  15 出塞曲(张清芳)
  16 张三的歌(蔡琴)

  CD2
  01 渡口(蔡琴)
  02 天空(王菲)
  03 风铃(周惠)
  04 爱如潮水(蔡淳佳)
  05 毒药(那英)
  06 铁窗(许美静)
  07 让每个人都心碎(张惠妹)
  08 三年(蔡琴)
  09 几多愁(邓丽君)
  10 别亦难(徐小凤)
  11 雪中莲(王菲)
  12 追梦人(凤飞飞)
  13 滚滚红尘(陈淑桦)
  14 伤痕(林忆莲)
  15 感恩的心(欧阳菲菲)
  16 电台情歌(莫文蔚)

  Download