Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  Cover 8 1

  Tracklist:

  01.星星知我心
  02.小城故事
  03.刀剑如梦
  04.我不想说
  05.珊瑚颂
  06.浏阳河
  07.牧羊曲
  08.当爱已成往事
  09.洪湖水浪打浪
  10.酒干倘卖无
  11.绒花
  12.高山流水猎人魂

  dknm

  Download