Có thể bạn sẽ thích:

 • Aurora (2004) – Ikuko Kawai [FLAC]
 • Instrumental Music Collection Volume 4 (O.S.T)
 • Yoga Chakra’s Dream[320kbps]
 • List

  Nội dung chính

  front 2 1

  [New Age,Piano] Wang Wei - Cinematic Piano - Qi Cai Ying Hua (电影钢琴 七彩映画) [2010] [WAV]
  王崴《电影钢琴 七彩映画》
  Vương Uy - Điện Ảnh Cương Cầm - Thất Thải Ánh Họa
  | WAV ( MB) | New Age, Piano | Instrumental | 1.2010 |

  名称: 电影钢琴 七彩映画
  艺人: 王崴
  发行: 广州市风林文化传播有限公司
  出版: 广东音像出版社
  唱片编号: CN-F18-09-565-00/A.J6
  发行日期: 2010-01-21

  Tracklist:
  01 美丽的神话 You and Me
  Mỹ lệ đích thần thoại
  02 木兰星 Mulan star
  Mộc lan tinh
  03 爱情转移 Love Transfering
  Ái tình chuyển di
  04 当爱已成往事 Boulevard of Broken Dreams
  Đương ái dĩ thành vãng sự
  05 菊花台 Chrysanthemums Terrace
  Cúc hoa đài
  06 星语心愿 Fly Me To Polaris
  Tinh ngữ tâm nguyện
  07 雪之花 Yuki No Hana
  Tuyết chi hoa
  08 风声 He Sound of Wind
  Phong thanh
  09 暗香 Gloomy Flavour
  Ám hương
  10 爱 Love
  Ái
  11 流星雨 Meteor Rain
  Lưu tinh vũ
  12 属于 Belong To
  Thuộc vu

  Download