Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  1 1

  Tracklist:

  01 别太晚回家
  02 我的爱有罪
  03 爱情断了线
  04 平凡女人
  05 茉莉花开
  06 死心塌地
  07 鹊桥汇
  08 分手了就不要再想起我
  09 放手去爱
  10 一辈子不后悔
  11 擦肩而过
  12 爱情重点
  13 你走进了她的房间

  2 1 3 1

  Download