Có thể bạn sẽ thích:

  • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
  • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
  • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
  • List

    Nội dung chính

    Cover 10 1

    Track list:

    1.因为爱情 - Vì yêu
    02.爱上你是一个错 - Yêu em là 1 lỗi lầm
    03.断桥残雪 Cầu gãy tuyết tan
    04.寂寞才说爱 - Lúc cô đơn mới nói yêu em
    05.我的心好冷 - Trái tim em đang trống vắng
    06.玫瑰恋歌 - Hoa hồng luyến ca
    07.好男人 - Người đàn ông tốt
    08.叹服 - Thán phục
    09.从开始到现在 - Từ đầu đến giờ
    10.放手去爱 - Chia tay để rồi yêu
    11.考验 - Khảo nghiệm
    12.天长地久 - Thiên trường địa cửu

    Download