Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  Cover 3

  Tracklist:

  01.今生缘
  02.爸爸妈妈
  03.人模狗样
  04.许个愿吧
  05.有谁在思念
  06.去天堂的孩子(献给在五一二大地震中蒙难的孩子们)
  07.兄弟
  08.今生缘(伴奏)

  Download