Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  1 4

  Tracklist:

  01 刺心

  02 爱与不爱

  03 白狐

  04 不要用我的爱来伤害我

  05 伞下又是一个雨天

  06 远

  07 地狱天使

  08 相思汤

  09 千年泪

  10 没有你的日子我真的好孤单

  11 蝴蝶

  12 再爱你

  13 擦身而过

  3 4

  2 4

  Download