Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  1 3

  Tracklist:

  01.想着你睡不着

  02.思念(原创)

  03.抱紧我别走

  04.回首往事(原创)

  05.你别怪我

  06.孔雀东南飞(原创)

  07.你从什么时候不再爱我

  08.香水有毒

  09.轮回(原创)

  10.十字路口

  11.飞舞

  12.再一次拥有

  13.隐形的翅膀

  3 3

  2 3

  Download