Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  1 2

  Tracklist:

  01.再回到从前
  02.爱似神仙
  03.为什么受伤的总是我
  04.我不后悔
  05.相爱容易相处难
  06.其实我很在乎你
  07.发如雪
  08.想起
  09.绽放
  10.你的眼睛背叛了你的心
  11.我是否还爱你
  12.缘份

  3 2

  2 2

  Download