Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  1 5

  Tracklist:

  01.你从什么时候不再爱我
  02.十字路口
  03.你别怪我
  04.飞舞
  05.抱紧我别走
  06.想着你睡不着
  07.思念(原创)
  08.回首往事(原创)
  09.香水有毒
  10.再一次拥有
  11.隐形的翅膀
  12.孔雀东南飞(原创)
  13.轮回(原创)

  3 5

  2 5

  Download