Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  1

  Tracklist:
  01.燕衔泥
  02.北国之春(我和你)
  03.得到你的人却得不到你的心
  04.甘心情愿
  05.飞蛾扑火
  06.在我心里从此永远有个你
  07.爱不在就放手
  08.久别的人
  09.携手同游人间
  10.一天到晚游泳的鱼
  11.笑红尘
  12.明天会更好

  2

  3

  Download