Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  cover 6 1

  Track List:

  Disc 1
  01.Raindrops Keep Fallin' On My Head
  02.You've Got a Friend
  03.The Things We Do For Love
  04.Wild World
  05.Lemon Tree
  06.Dirty Work
  07.Stay
  08.You've Got a Friend (Acoustic Version)
  09.Wild World (Acoustic Version)
  10.Stay (Acoustic Version)

  Disc 2
  01.償還 (Repay)
  02.親密愛人(Intimate Lover)
  03.三個人的晚餐 (Dinner for Three)
  04.一生守候 (A Lifetime of Waiting)
  05.Lemon Tree (中文版)

  Download