Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  cover 4

  Tracklist:

  01. 忘记你(原创填词) / Forget You
  02. 你在哪里(原创填词) / Where Are You
  03. 爱在何方(原创填词) / Where's My Love
  04. 情逝(原创填词) / Love Gone
  05. 矜持 / Reserved
  06. 绿袖子 / Greensleeves
  07. 一天一万年 / One Day A Thousand Years
  08. 空白 / Blank
  09. 如果云知道 / If Cloud Know
  10. 我心永恒 / My Heart Will Grow
  11. 秋意浓 / Late Autumn
  12. 在恋爱国度留下的伤(原创填词) / The Hurt Left in This Love Space
  13. 说再见 / Say Goodbye

  Download