Có thể bạn sẽ thích:

Windows 7 Ultimate Sp1

Hệ điều hành Download Windows 7 là hệ điều hành có nhiều tính năng vượt trội được phát hành bởi Microsoft vào ngày 22 tháng 7 năm 2009. Nhưng đưa vào sử dụng rộng rãi vào ngày 22 tháng 10 năm 2009 tức là sau 3 tháng kể từ khi bắt đầu cho người dùng thử.

Windows 7 được xem là hệ điều hành rất thành công của Microsoft, không như hệ điều hành trước đó là Windows Vista.

Download Windows 7 Ultimate Original