Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  001RZ1VTzy7aUDZNA5I5a690

  专辑 | Album: 叶惠美 | Ye Hui Mei
  艺人 | Singer: 周杰伦 | Jay Chou | Châu Kiệt Luân
  音乐风格 | Genre: 华语流行音乐 | Mandopop
  发行时间 | Release Date: July 29, 2003
  唱片出版发行公司|Studio: 杰威爾音樂 | JVR Music International Ltd.

  001RZ1VTzy7aUDZIa5q08690

  Tracklist:

  1. 以父之名 | In The Name of Father | Nhân Danh Cha
  2. 懦夫 | Coward | Hèn Nhát
  3. 晴天 | Sunny Day | Ngày Nắng
  4. 三年二班 | Class 3-2 | Ba Năm Hai Lớp
  5. 东风破 | Dong-Feng-Po | Đông Phong Phá
  6. 妳听得到 | You Hear Me | Em Có Nghe Thấy
  7. 同一种调调 | Same Tone | Cùng Một Giai Điệu
  8. 她的睫毛 | Her Eyelashes | Bờ Mi Cô Ấy
  9. 爱情悬崖 | Cliff | Vách Đá Tình Yêu
  10. 梯田 | Terrace Field | Ruộng Bậc Thang
  11. 双刀 | Double Blade | Song Đao

  001RZ1VTzy7aUDZQFmj5b690

  Download