Có thể bạn sẽ thích:

 • Hướng dẫn kiểm tra nhiệt độ CPU và biện pháp khắc phục
 • Khắc phục lỗi Chrome không thể tải trang
 • 2 cách loại bỏ định dạng khi dán dữ liệu trong Word
 • R45Zv

  R45Zv

  Lỗi Failed to load AppCompat ActionBar

  Mình mới cài lại Android Studio phiên bản 3.14, tuy nhiên mình gặp 1 lỗi khá khó chịu là Preview Panel này không hiển thị được và báo lỗi Failed to load AppCompat ActionBar with unknown errorFailed to find style 'coordinatorLayoutStyle' in current theme.

  Mày mò mệt bở hơi tai mới tìm được cách fix lỗi này :(.

  Bây giờ để fix lỗi bạn chỉ cần tìm 2 dòng trong sau trong file build.gradle:

  build.gradle
  implementation 'com.android.support:appcompat-v7:28.0.0-rc02'

  implementation 'com.android.support:design:28.0.0-rc02'

  Sau đó thay đổi thành:

  build.gradle after
  implementation com.android.support:appcompat-v7:28.0.0-alpha1

  implementation 'com.android.support:design::28.0.0-alpha1

  Hay bạn có thể thử cách này:

  Thay compileSdkVersion 28

  targetSdkVersion 28

  thành

  compileSdkVersion 27

  targetSdkVersion 27

  Và thay

  implementation 'com.android.support:appcompat-v7:28.0.0-rc02'

  implementation 'com.android.support:design:28.0.0-rc02'

  thành

  implementation 'com.android.support:appcompat-v7:27.1.1'

  implementation 'com.android.support:design:27.1.1'

  Sau đó vào File -> Invalidate Caches / Restart -> Invalidate Restart hay Buid -> Rebuid Project và xem kết quả nhé.