Có thể bạn sẽ thích:

 

vba them ngay

Chẳng hạn khi bạn bán hàng cần ghi lại những hoá đơn những mặt hàng và thời gian đã bán ra. Bạn có thể nhập ngày tháng bằng cách thủ công hay dùng phím tắt Ctrl+;. Tuy nhiên với số lượng nhiều dòng thì những cách này khá mất thời gian. Sau đây mình sẽ giới thiệu cách thêm ngày tháng tự động dùng VBA cùng thêm chức năng xoá dòng trống.

Dùng cách này thì ngày tháng sẽ không bị cập nhật lại ngày tháng như dùng hàm today nhé.

Cách thêm ngày tháng tự động dùng VBA

Tại sheet cần thực hiện bạn click chuột phải->View Code ->Copy dán code dưới vào.

 Sub Xoadongtrong()
Dim iCntr
Dim rng As Range
Set rng = Range("A1:G100")

For iCntr = rng.Row + rng.Rows.Count - 1 To rng.Row Step -1
If Application.WorksheetFunction.CountA(Rows(iCntr)) = 0 Then Rows(iCntr).EntireRow.Delete
Next
End Sub
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim c As Range
If Not Intersect(Columns("B"), Target) Is Nothing Then
Application.EnableEvents = False
For Each c In Intersect(Columns("B"), Target).Cells
If UCase(c.Value) <> "" Then
Cells(c.Row, "A").Value = Date
Else
If IsEmpty(c) Then Cells(c.Row, "A").Value = ""

If IsEmpty(c) Then Call Xoadongtrong
End If
Next c
Application.EnableEvents = True
End If
End Sub

vba auto add date

Bạn có thể thay đổi các chỗ to đỏ cho phù hợp với nhu cầu của mình nhé.