Có thể bạn sẽ thích:

Cover 1

Mây Trắng là một nhóm ca nữ nổi tiếng ở Việt Nam. Nhóm ca này được thành lập từ năm 2000 với năm thành viên ban đầu là: Ngọc Châu, Thu Ngọc, Yến Trang, Anh Thúy, Thu Thủy.

Artwork 08 Cover Back

Download [FLAC] Ai Ai Ai - Mây Trắng