Có thể bạn sẽ thích:

CD MTLoiNoiMuonMang front

Tracklist:
01 - Danh cho anh.flac
02 - Muon mang.flac
03 - 5 ly do.flac
04 - Con dau ngay ay.flac
05 - Dung hieu lam em.flac
06 - Hanh phuc ben ta.flac
07 - Ghet anh.flac
08 - Co be dang yeu.flac

CD MTLoiNoiMuonMang back

Download Lời Nói Muộn Màng (2007) - Mây Trắng