POLYLANG

Polylang là một plugin WordPress cho phép bạn tạo ra website hỗ trợ đa ngôn ngữ. Nó cho phép bạn dịch từng chi tiết như: tiêu đề trang, các bài post, page, category, ... qua các ngôn ngữ bạn muốn.

Một số chức năng nổi bật:

  1. Hỗ trợ ngôn ngữ phong phú
  2. Bạn có thể dịch bài viết, chuyên mục, trang hay hình ảnh, ...
  3. Dễ dàng tuỳ chỉnh các hiển thị URL cho các ngôn ngữ.
  4. Cung cấp trình chuyển đổi ngôn ngữ tiện lợi.
  5.  ...

Cài đặt polylang:

  1. Để cài đặt bạn vào Add New Plugin -> tìm Polylang, cài đặt và kích hoạt.
  2. Click vào mục Languages -> Languages và thêm ngôn ngữ bạn mong muốn.polylang1
  3. Nếu trang web của bạn đã có sẵn nội dung rồi thì hãy click Set default language để chuyển nội dung cũ thành ngôn ngữ mặc định.