Có thể bạn sẽ thích:

 • [WooCommerce] Sắp xếp sản phẩm theo “Sale”
 • Chỉnh Popular Tab theo lượt xem trên theme Sahifa
 • Chặn WordPress tạo ra ảnh kích thước 768 “medium_large”
 • Screenshot 5

  Breadcrumbs trong website là một dạng thẻ điều hướng tập hợp nhiều liên kết có phân cấp, giúp cho người xem có thể biết được mình đang ở vị trí nào trên website.

  Breadcrumbs trong website thường được đặt ở vị trí đầu trang web, dưới banner chính, top headers và các thanh menu. Breadcrumbs có cấu trúc như sau:

  Trang chủ > Chuyên Mục (hoặc thẻ Tag) > Trang con

  Mẫu Breadcrumbs dùng Bootstrap

  Dưới đây là một số mẫu Breadcrumbs dùng Bootstrap bạn có thể tham khảo để áp dụng cho trang web của mình nhé.

  [codepen_embed height="500" theme_id="0" slug_hash="NBXxJQ" default_tab="css,result" user="duongthien"]See the Pen <a href='https://codepen.io/duongthien/pen/NBXxJQ/'>Bootstrap Breadcrumbs</a> by dt (<a href='https://codepen.io/duongthien'>@duongthien</a>) on <a href='https://codepen.io'>CodePen</a>.[/codepen_embed]