Có thể bạn sẽ thích:

  • Beauty Skin Care Extension Panel for Photoshop
  • Ultimate Retouch Panel 3.7.70 – Plugin chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ
  • Venus Retouch Panel 3.0.0 – Plugin retouch mạnh mẽ cho PS
  • oEmbed Gist là một plugin giúp bạn nhúng code từ github vào bài viết WordPress một cách dễ dàng.

    Cách thực hiện vô cùng đơn giản như sau:

    • Bạn download oEmbed Gist tại đây và kích hoạt nó.

    • Sau đó bạn chỉ cần copy một liên kết từ github và dán vào bài viết, code từ github sẽ hiển thị trong bài viết của bạn.