Có thể bạn sẽ thích:

Custom Gravatar for guest users

Tại sao cần thay đổi avatar mặc định?

Mặc định thì WordPress đã hỗ trợ cho các bạn một số avatar có sẵn. Tuy nhiên chắc không ít người thấy số lượng ảnh trong này quá ít và… quá xấu đúng không?

custom avatar

Dưới đây là cách thay đổi Gravatar mặc định trong WordPress. Đồng thời bạn có thể thay nó bằng Gravatar tùy biến mà bạn tự tạo ra.

Hướng dẫn thay đổi Custom Gravatar

 

Bạn mở file functions.php trong thư mực theme đang sử dụng và bổ sung dòng code sau:

<?php

//* Do NOT include the opening php tag shown above. Copy the code shown below.

//* Create a custom Gravatar

add_filter( 'avatar_defaults', 'sp_custom_gravatar' );

function sp_custom_gravatar ($avatar) {

$custom_avatar = get_stylesheet_directory_uri() . '/images/gravatar.png';

$avatar[$custom_avatar] = "Custom Gravatar";

return $avatar;

}

Lưu ý:

  • Bạn có thể thay đổi /images/gravatar.png bằng địa chỉ ảnh của bạn và Custom Gravatar để đổi tên hiển thị 
  • Nhớ backup file functions.php lại nhé.
  • Một số theme sẽ không áp dụng được cách này nhé.

Ngoài cách này ra bạn có thể dùng plugin Add New Default Avatar để tuỳ chỉnh gavatar nhé.