Thứ Tư , Tháng Tư 14 2021

Lỗi Android Studio : Failed to load AppCompat ActionBar with unknown error

Lỗi Failed to load AppCompat ActionBar

Mình mới cài lại Android Studio phiên bản 3.14, tuy nhiên mình gặp 1 lỗi khá khó chịu là Preview Panel này không hiển thị được và báo lỗi Failed to load AppCompat ActionBar with unknown errorFailed to find style ‘coordinatorLayoutStyle’ in current theme.

Mày mò mệt bở hơi tai mới tìm được cách fix lỗi này :(.

Bây giờ để fix lỗi bạn chỉ cần tìm 2 dòng trong sau trong file build.gradle:

build.gradle

implementation ‘com.android.support:appcompat-v7:28.0.0-rc02’

implementation ‘com.android.support:design:28.0.0-rc02’

Sau đó thay đổi thành:

build.gradle after

implementation com.android.support:appcompat-v7:28.0.0-alpha1

implementation ‘com.android.support:design::28.0.0-alpha1

Hay bạn có thể thử cách này:

Thay compileSdkVersion 28

targetSdkVersion 28

thành

compileSdkVersion 27

targetSdkVersion 27

Và thay

implementation ‘com.android.support:appcompat-v7:28.0.0-rc02’

implementation ‘com.android.support:design:28.0.0-rc02’

thành

implementation ‘com.android.support:appcompat-v7:27.1.1’

implementation ‘com.android.support:design:27.1.1’

Sau đó vào File -> Invalidate Caches / Restart -> Invalidate Restart hay Buid -> Rebuid Project và xem kết quả nhé.

 

 

 

 

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

One comment

  1. Thanks for sharing your thoughts on Сialis. Regards

Trả lời