Có thể bạn sẽ thích:

excel delete rows

Vì lý do nào đó mà file Excel của bạn có nhiều ô trống, dòng trống làm cho file Excel bị đảo lộn vị trí dữ liệu. Các bạn muốn xóa hết các ô trống trong file dữ liệu đó nhưng nếu xóa từng ô một thì sẽ mất rất nhiều thời gian.

Cách dùng VBA xóa dòng trống

Bạn click chuột phải vào Sheet cần thực hiện -> View Code (hay nhấn Alt+F11). Sau đó dán code VBA dưới đây vào

Sub sbVBS_To_Delete_Blank_Rows_In_Range()
Dim iCntr
Dim rng As Range
Set rng = Range("C1:C100")

For iCntr = rng.Row + rng.Rows.Count - 1 To rng.Row Step -1
If Application.WorksheetFunction.CountA(Rows(iCntr)) = 0 Then Rows(iCntr).EntireRow.Delete
Next

End Sub

 

Sau đó thực hiện như hình bên dưới.

vba xoa dong trong

 

Ngoài ra bạn cũng có thể tạo 1 shape để xoá dòng trống khi cần như sau: Chuyển qua tab Insert->Shapes->Chọn shape bất kỳ -> Chuột phải chọn Assign Macro -> Chọn macro xoá dòng -> OK

vba xoa dong trong 2 vba xoa dong trong 3

Vậy là xong rồi đó, từ giờ bạn chỉ cần click vào shape trên là có thể xoá dòng trống rồi :D. Chúc các bạn thành công.