Có thể bạn sẽ thích:

Untitled 1

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách để liên kết bootstrap vào chủ đề WordPress.

Lựa chọn 1: Liên kết đến Bootstrap CDN.

https://gist.github.com/duongthienit/e32d4145a166cd1d976cb02fb7c9d461

Lựa chọn 2: Tích hợp file bootstrap vào chủ đề của bạn bằng cách tải các file về, đưa chúng vào thư mục css và js.

Sau đó liên kết đến bootstrap bằng code bên dưới.

https://gist.github.com/duongthienit/b008c7ae7c5c0545d1b1564d07ca0e74

Được rồi. Như vậy là bạn đã liên kết thành công rồi , bạn có thể thoải mái áp dụng bootstrap vào website của mình.